SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

OM kód: 203061/002 | 1174 Budapest Széchenyi utca 9-11.

Intézmény logo

BGSzC Békésy György Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Karrier

Összes karrierlehetőség

Igazgatói pályázat

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Technikum
Iskola címe 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Honlap bekesy-iskola.hu
E-mail cím allas@bgszc.hu

A meghirdetett állás

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony 
 
A vezetői megbízás időtartama: 5 év.  
 
A munkavégzés helye: 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. 
  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A  jogszabályoknak  és  szakmai  követelményeknek  megfelelően,  a  főigazgató  irányítása  mellett  a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával  kapcsolatos  ügyben,  amelyet  jogszabály  nem  utal  a  főigazgató  vagy  a  kancellár hatáskörébe. 
 
Munkabér:  
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.  

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § 
  (1) bekezdésének megfelelően: 
  -  a  szakképző  intézményben  oktatói  munkakör  betöltéséhez  szükséges  felsőfokú végzettséggel  és  technikum  esetében  mesterképzésben,  szakképző  iskola  esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, 
  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és 
  -  oktatói,  munkakörben  vagy  legalább  heti  tíz  foglalkozás  megtartására  vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen  előéletű  és  cselekvőképes  legyen,  ne  álljanak  fel vele  szemben  a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, 
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a  pályázó  által  aláírt  fényképes  szakmai  önéletrajz  (a  foglalkoztatási  jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az  álláshely  betöltéséhez  szükséges  iskolai  végzettség,  szakképzettség,  szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • a  szakképző  intézmény  vezetésére  vonatkozó,  a  pályázó  által  aláírt  program,  amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,  továbbításához  (harmadik  személlyel  közlés),  tudomásul  veszi  és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza,
 • nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó  hozzájárul  személyes  adatainak  pályázattal összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
 
A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszthelyi Mónika nyújt, a +36 30 360 3526-os telefonszámon, illetve allas@bgszc.hu e-mail címen. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot kérjük elektronikus formában az allas@bgszc.hu e-mail címre megküldeni.   
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott  iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.  

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt PDF-ek

Igazgatói pályázati felhívás 2024_Békésy.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum


BGSzC Békésy György Technikum

1174 Budapest Széchenyi utca 9-11.

Telefon: +36-1-256-1673

E-mail: titkarsag@bekesy-iskola.hu

OM azonosító: 203061/002


2024BGSzC Békésy György Technikum