Vissza a Főoldalra

Ebédbefizetés

Hivatkozva az emberi erőforrások minisztere 17/2021.(III.05.) határozatára, amely a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedéseiről szól, valamint az 556/2020. (XII. 04) Korm. rendeletére, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről határozott, az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet ellátási területéhez tartozó gyermekek, tanulók étkeztetésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom. (Ellátási területünk a főváros azon intézményeire terjed ki, amely intézmények a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló épületben találhatóak, és valamely köznevelési fenntartó az intézmény működtetője.)

Jelen tájékoztatás nem terjed ki a kerületi önkormányzatok által biztosított étkeztetési rendre, arról vélhetően a kerületek adnak majd tájékoztatást az intézmény működtetők felé.

Amíg a fent megjelölt központi rendelkezések helyébe más, irányadó szabályozás nem lép:

  • a Gyvt. 21/A. és 21/B. §-a szerinti, kiemelten az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést biztosítjuk a köznevelési és szakképző intézményeket érintően elrendelt zárva tartás, digitális oktatás esetén. Az étkezést napi egyszeri, meleg ebéd formájában szolgáltatjuk.
  • Ha a gyermek a lakóhelyétől eltérő településen jár köznevelési vagy szakképző intézménybe, és annak zárva tartása alatt a szülő, más törvényes képviselő a gyermek számára az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést igényli, akkor számukra az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat biztosítja.
  • Ehhez az ellátási területünkhöz tartozó intézményi ügyintézőn keresztül, írásban jeleznie kell a szülőnek az étkezési igényt. Az ÉSZGSZ felveszi a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes önkormányzattal, ahol a gyermek részére történő étkeztetést megrendeljük. A lakóhely szerint illetékes étkeztető fogja megkeresni a szülőt a napi egyszeri meleg étel átvételével kapcsolatban.
  • Jelenleg a budapesti intézményekben szociálisan rászoruló, megfelelő jogosultsággal rendelkező gyermek részére, ha a szülő igényelte, megrendelte, illetve ha térítésköteles az étkezés, a rá vonatkozó térítési díjat megfizette, lehetőséget biztosítunk az egyedileg csomagolt meleg ebéd elvitelére arról a főzőkonyháról, ahol az ételt előállítják, vagy abból az intézményből, ahová azt kiszállítjuk. Az egyedi csomagolás költségét (br.120 Ft/ebéd) jelen helyzetben nem hárítjuk át a szülőkre, azt az ÉSZGSZ viseli.
  • Saját ételhordót, edényzetet közegészségügyi szempontok miatt nem fogadunk be.
  • A jelen korlátozások idején felnőtt étkezők számára nem biztosítunk étkezést.
  • A meleg ebéd csomagokat kizárólag 12-14 óra közötti idősávban van lehetőség átvenni a megjelölt, vagy leegyeztetett átvételi helyeken.

Üdvözlettel:

          Simonné dr. Németh Katalin
                      igazgató

Ebédfizetés januárra: 

pótbefizetés:

napra

Teljes díj:
Kedvezményes:


Februári étlap

Kedves Diákok / Szülők / Gondviselők!

A januárra megrendelt ebédeket a digitális tanrend február 1-ig történő meghosszabbítása miatt lemondtuk. Akik még nem utalták át az összeget, ne is tegyék, a megrendeléseket a számlákkal együtt sztornózzuk, (természetesen a novemberi lemondásokat visszük tovább). Aki már esetleg befizette, annak a legközelebbi redeléskor jóváírjuk.

 

Lemondást előző munkanap 9:00 óráig fogadunk el írásban a gazda.bekesy@gmail.com címre.

Kérdéseiket a fenti e-mailen, illetve a 061 256 1673/119 telefonszámon várom.

Üdvözlettel:
Antal Katalin
gazdasági ügyintéző

Igénylőlap
Adatlap-DIÉTÁS
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Nyilatkozat-kedvezmény/ingyen
Nyilatkozat-átutalásos fizetéshez
Igazolás
Szülői tájékoztató
Szülői levél